Inici
Serveis
Energia solar tèrmica
Energia solar fotovoltaica
Biomassa
Tractament d'aigua
Aerotermia
Climatització radiant
Formació
Instal·lacions
Documents
Software
Enllaços
ContactePer tal d'augmentar la qualitat de l'aigua que arriba a la nostra llar, podem instal·lar un sistema de descalcificació, i així allargar la vida dels electrodomèstics, o un sistema de depuració d'osmosi, per netejar de metalls i substàncies nocives l'aigua de l'aixeta que ingerim.

La presència d'alts nivells de calç en l'aigua, genera un seriós problema de calcificació que afecta especialment als electrodomèstics de la nostra llar. Això provoca que les calderes necessitin un consum d'energia superior en el seu funcionament, a més de taques de calç en els sanitaris i aixeteries, incrustacions en les canonades, la qual cosa comporta la necessitat de realitzar constants reparacions.

Descalcificadors

Descalcificant l'aigua d'ús domèstic s'aconsegueix augmentar el rendiment i la vida dels electrodomèstics –amb el consegüent estalvi energètic i econòmic que això suposa-, però també ajuda a facilitar la neteja de la llar, reduir el consum de detergents i suavitzants i evitar asprors en la pell i cabell.

Per descalcificar l'aigua, tan sols és necessari instal·lar un aparell en el punt d'entrada de l'aigua de xarxa a l'habitatge. Aquest tipus de producte incorpora un filtre amb una resina que atrapa la calç, de manera que l'aigua surt molt més neteja quan arriba a les aixetes i als conductes dels electrodomèstics.

La neteja d'aquesta resina –un procés conegut com a regeneració- es realitza injectant aigua amb sal en contracorrent, que arrossega la calç cap al clavegueram. Els sistemes convencionals i poc eficients gasten molta aigua i sal per realitzar aquest procés. Però ERGON, en la línia de foment de l'eficiència i l'estalvi energètic, aconsella instal·lar descalcificadors eficients de baix consum, que utilitzen fins a un 60% menys de sal i fins a un 30 % menys d'aigua, que un equip convencional.

I és que, ja que en molts casos la necessitat d'instal·lar un d'aquests aparells resulta imperant, almenys que aquest sigui el més respectuós amb el medi ambient.


   

Osmosis

Descripció

L'osmosis inversa és el millor mètode per obtenir aigua de qualitat mitjançant un
mètode natural, sense utilització de productes químics.

El seu principi de funcionament és el mateix que segueix el nostre cos, on l'aigua
es distribueix mitjançant uns filtres, que separen les seves impureses i la converteix
en un benefici per al nostre organisme.

Beneficis

  • Aigua sana i natural
  • Glaçons transparents i sense sabor
  • No altera el sabor dels aliments
  • Cafè i te més saborosos
  • Ideal per a dietes baixes en sodi
  • S'oblidarà de l'enutjós procés de carregar ampolles d'aigua
  • Estalvi econòmic
  • Saludable per a l'organisme
  • Molt recomanat per a persones amb problemes cardiovasculars i renals
  • Reducció de plàstics al medi ambient

Els nostres equips d'osmosis són capaços d'eliminar fins al 99% dels sòlids dissolts totals (TDS), de bacteris i virus, proporcionant així aigua de gran qualitat i de sabor pur per beure i cuinar.
 
Top