Inici
Serveis
Energia solar tèrmica
Energia solar fotovoltaica
Biomassa
Tractament d'aigua
Aerotermia
Climatització radiant
Formació
Instal·lacions
Documents
Software
Enllaços
Contacte
En funció del tipus d'explotació es poden classificar en monovalents i bivalents. Són monovalents quan la Bomba de Calor cobreix per ella mateixa la demanda de calefacció i refrigeració. A l'explotació bivalent, la Bomba de Calor per sobre de certa temperatura exterior subministra ella sola les necessitats de calor. Per sota d'aquesa temperatura, la calefacció és subministrada, o bé per una caldera exclusívament, o bé per la Bomba de Calor i la caldera simultàniament.

Aigua Calenta Sanitària.

La Bomba de Calor també pot utilitzar-se per la producció de aigua calenta sanitària. Aquí l'aigua és el focus calent o extractor de calor. En primer lloc el COP estacional en aquest cas és superior al de l'aplicació per climatització, ja que la seva utilització té lloc durant tot l'any. En segon lloc el COP pràctic a l'estiu és molt elevat, com a conseqüència de les altes temperatures de l'aire exterior. Per últim, donat que el pic de la demanda d'aigua calenta sanitària té lloc a primeres hores del matí resulta econòmica la producció i acumulació d'aigua calenta sanitària mitjançant Bomba de Calor durant la nit amb la tarifa nocturna.


 
Top