Inici
Serveis
Energia solar tèrmica
Energia solar fotovoltaica
Biomassa
Tractament d'aigua
Aerotermia
Climatització radiant
Formació
Instal·lacions
Documents
Software
Enllaços
ContacteL’energia geotèrmica consisteix en l’aprofitament de la calor interna de la Terra, que a nivell global pot considerar-se contínua i inesgotable a escala humana.

El recurs geotèrmic depèn de les condicions geològiques. Així dons, podem dir que el recurs geotèrmic és aquella part de l´energia geotèrmica continguda a les roques del subsòl que pot ésser aprofitada per l´home.

Quan una zona geogràfica es presenten les condicions geològiques i econòmiques necessàries per a poder explotar l´energia geotèrmica del subsòl, es diu que allà existeix un jaciment o magatzem geotèrmic.

Segons la temperatura obtinguda, podem parlar de dos tipus d´aprofitaments de l´energia geotèrmica:

-Energia geotèrmica de baixa entalpia. Aprofiten els recursos per a l´escalfament d´aigua sanitària o d´habitatges. Els aprofitaments a Catalunya es centren en els usos d’aigües termals, que es concentren al Pirineu i a la depressió terciària properes a la costa. Es considera que el potencial restant de la geotèrmia a Catalunya és insignificant, amb les tecnologies que es preveu que estaran disponibles dins el període d’aplicació del Pla.

-Energia geotèrmica d´alta entalpia: exploten recursos per produir electricitat mitjançantgeneradors i turbines de vapor. Els tipus de jaciments es troben localitzats en poques àrees geogràfiques, a l’igual que els pous de petroli o el carbó. Les possibilitats viables d’aprofitament viable d’energia geotèrmica d’alta entalpia a Catalunya són inexistents.

 
Top