Inici
Serveis
Instal·lacions
Documents
Software
Enllaços
Contacte

Descarregui de la nostra web programes de càlcul d'instal·lacions d'energia solar tèrmica, fotovoltaica, eficiència energètica i molt més.CATest és l’eina que ofereix l'Institut Català d'Energia per a verificar el compliment de la contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària en instal·lacions solars tèrmiques, conforme el Decret d'Ecoeficiència i les Ordenances Solars Tèrmiques de tots aquells municipis de Catalunya que en disposin.
CHEQ4: nova eina informàtica per validar instal·lacions solars tèrmiques.

Software basat en el reconegut programa de simulacions dinàmiques TRNSYS (TraNsient simulation SYStems), de reconegut prestigi a nivell mundial als camps de la investigació, docència i enginyeria aplicada de simulacions dinàmiques de sistemes solars, biomassa, bomba de calor...


Aplicació web per al càlcul de la fracció solar en sistemes d'ACS, segons el mètode "f-chart" simplificat, tal i com recomana el plec de condicions tècniques per a instal·lacions d'energia solar tèrmica del IDAE.

Programa de pre-dimensionament d'instal·lacions solars tèrmiques d'aigua calenta sanitària i piscines. Elaborat per l' Agència d'Energia de Barcelona. Ús exclusiu per la ciutat de Barcelona.


Programa de càlcul de la casa d'aillaments INDUVER.
Càlcul d'aillament de canonades, sistemas de distribció de fluids, gasos...

 
Top